През 1982 г. съпрузите Кейсли основават фирма Кейсли ООД (Caisley GmbH) с идеята да бъдат надежден партньор по отношение на системите за идентификация в областта на селското стопанство и промишлеността.

Още първата производствена линия ушни марки ПримаФлекс (PrimaFlex)  има успех на вътрешния и международен пазар.

В началото на 1989 г. Райнхард Нелс, който е във фирмата от основаването й, я купува и от тогава я ръководи като глобална организация под името  Кейсли Интернешънъл ООД (Caisley International GmbH).

Интензивната ориентация към клиентите и пазара, както и обстойното техническо ноу-хау, довеждат през 1990 г. до въвеждането на новата производствена линия за ушни марки МултиФлекс (MultiFlex). Тя съчетава високата устойчивост на досегашните ушни марки с изключително гъвкав шип от изкуствен материал. Нововъведение на Кейсли е и лазерният надпис на ушните марки, който повишава тяхната гъвкавост и четливост.
Собствените разработки в лазерната технология спомагат за въвеждане в производство и продажба на цялостни решения за лазерно надписване.

Проучването и развитието на Кейсли Интернешънъл  се занимава през последните години между другото и с електронно маркиране на животни. Наред с многобройни наши нововъведения и патенти в тази област, ние си сътрудничим с водещи производители на електронни радиочестотни компоненти, като фирма „АЕГ”, със своите иновационни ISO-технологии.

През октомври 2003 г. фирма „АЕГ ИД” бе приета  със своите около 110 сътрудници  като 100% дъщерно дружество  в Кейсли Интернешънъл ООД.  Чрез това сътрудничество се изгради  ориентирана към бъдещето пазарна структура.

С разработването на ушните марки Флексо Плус (FlexoPlus), комбинирани с гено-система,което е най-новият проект на Кейсли, при идентификацията на животните се взема веднага и тъканна проба. С тази методология веднага след маркирането може да се анализира гена и/или ДНК на животното.

И тук Кейсли Интернешънъл ООД  поставя крайъгълен камък в модерното маркиране на животните! Кейсли Интернешънъл ООД  заема водещо място не само на Eвропейския пазар. В бъдеще интегрирането на тази технология в нови сфери на приложение ще има първостепенна роля при организацията на пласмента.  По този начин регистрирането на полезните животни може да се разшири, наред с електронната база данни и с генетично документиране на произхода или с база данни за обратно проследяване, както и с базирана на маркировката  селекция в животновъдството. Чрез интензивно развитие на продукта, стратегическо патентоване, партньорства в сферата на лабораторните услуги и с организации на животновъдите, както и интензивен маркетинг, технологията за вземане на проби заедно с идентификацията на животните ще придобива все по-голямо значение.

 Значителна част от продукцията на предприятието в Бохолт се изнася в повече от 100 страни. Днес ориентираните към практиката новости в производството от една страна и постоянният  процес на техническа квалификация от друга, предлагат добра платформа за бъдещето и гаранция за качество на цялостната предлагана услуга.

Кейсли разполага с 25 годишен опит и ноу-хау в развитието и производството на системи за идентификация на животни.

Днес ориентираните към практиката новости в производството от една страна и постоянният  процес на техническа квалификация по съвремените ISO стандарти от друга, предлагат добра платформа за бъдещето.   Благодарение на водещата роля в технологиите и позиционирането на пазара Кейсли ще играе и в бъдеще решаваща роля на международния пазар за идентификация на животни.

Силната пазарна ориентация води до нови разработки на RFID (радио-идентификационни марки) гено- типизирани ушни марки и до съответни иновации, ориентирани към бъдещето. 

Кейсли произвежда ушни марки изцяло в собственото си предприятие. Същото разполага с модерна леярна под налягане с 25 леярни машини, голяма част от които са оборудвани с напълно автоматични снемащи роботи.  Изкуственият материал се изпитва в собствена лаборатория и в зависимост от продукта се обогатява допълнително с цел подобряване на качествата.

В зависимост от желанието на клиента и съответната поръчка, надписите се правят по два различни начина, горещо щамповане и надписване с лазер. На разположение са 8 машини за горещо щамповане и 12 машини за надписване с лазер.

Техническото оборудване на Кeйсли Интернешънъл ООД позволява производствен обем от

220 хиляди  ушни марки дневно 

50 милиона ушни марки годишно

Делът на износа е 70%-75% като през последните години експортът успешно се разширява. Особено голям интерес има в сферата на електронното маркиране, както и генната типизация..

Мерки за гарантиране на качеството – удостоверяване на стойностите за якост на опън на предлаганите видове  ушни марки

Системата за управление на качеството във фирма Кeйсли Интернешънъл ООД  е организирана съгласно ISO 9001:2008.

Продуктите на фирма Кeйсли Интернешънъл ООД се подлагат на системни изпитвания за качеството и от външни институции.

Якостта на опън на всички предлагани от Кейсли ушни марки се установява редовно в рамките на производствения контрол, а именно:

Измерване на разрушителната сила при натоварване на опън върху затвора през халките на ушната марки. 

Динамичното натоварване на закопчалката чрез дърпане на халките на ушната марка съответства според нашия опит на натоварването на поставената на животното ушна марка. Този тест  (заводска производствена норма) се провежда в  Кейсли Интернешънъл ООД от години, в рамките на управлението на качеството, за да гарантира неизменното качество на нашите продукти.

Измерване на разрушителната сила при условията на опити на  ICAR (Международен комитет за преброяване на животни) – тестове за одобрение на трайни идентификационни средства за говеда. При това натоварването е в посока към шипа.