УШНИ МАРКИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СВИНЕ

  • Ушни марки за първоначална идентификация на свине
  • Ушни марки за групова идентификация на свине

Модел: Мулти Флекс Р/Р (MultiFlex P/P)

Код на търговеца:  36

Произход: Германия

Характеристика: Единична ушна марка за маркиране на свине, състояща се от една пробивна част с шип (мъжка) мярка „P“ с размери 33мм x 27мм, както и  от една перфорирана част с отвор (женска) мярка „P“ с размери 33мм x 27м.  След поставянето  двете части на ушната марка се движат свободно една около друга.

Ние препоръчваме поставянето да се извършва с Универсални клещи на Кейсли Интернешънъл ООД, който са специално разработени, за да се получи чиста рана с възможно най-малко болка. При използване на тези клещи Ви даваме гаранция от 30 дни, считано от датата на на получаването им.

Ушните марки са жълти на цвят за първоначална идентификация и зелени или друг цвят за групова идентификация, лазерно надписани съгласно изискванията.

Система на поставяне:

  1. Предварително перфориране на ухото с твърдия и много остър връх
  2. Абсолютно фиксиране на ухото: след предварителното перфориране усиленият контурен връх продължава де се натиска през тъканта на ухото.
  3. Щанцоване’ на отвора на ухото: накрая  режещият затварящ пръстен на усиления контурен връх срязва чрез противонатиск върху стабилизирания отвор на перфорираната част кръгъл отвор в ухото, така че шипът на ушната марка Мулти Флекс (MULTIFlex)  има достатъчно място за хлабаво движение.

Продуктът съответства на всички европейски  и национални стандарти и нормативните изисквания  за този вид идентификационни средства.