УШНИ МАРКИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОВЦЕ И КОЗИ /ДПЖ/

  • Комплект – една обикновена /жълта/ и една електронна /оранжева/ – ушни марки за първоначална идентификация на ДПЖ

Модел:  МултиФлекс L/L  (MultiFlex  L/L), комбинирани с електронна     

              ушна марка  с отвори за вентилиране на раната

              ФлексоТроник R27в (FlexoTronic R27v)

Код на търговеца:  036

Произход: Германия

Характеристика:

Единична ушна марка за маркиране на овце и кози, състояща се от

  1. една част с шип (мъжка) мярка „L“ с размери 27 мм x 27 мм както и една перфорирана част с отвор  (женска) мярка  „L“ с размери 27 мм x 27 мм и
  2.  една електронна ушна марка, състояща се от една    част с шип, размер  „L“ и една перфорирана част с отвор, с интегриран транспондер размер R27.

При правилно поставяне и използване на ушната марка се гарантира не отделящо закрепване към ухото на животното , като двете части се движат свободно една около друга. Веднъж поставена, ушната марка не може да се използва повторно и не вреди на животното.

Ние препоръчваме поставянето да се извършва с Универсални клещи на Кейсли Интернешънъл ООД, който са специално разработени, за да се получи чиста рана с възможно най-малко болка. При използване на тези клещи Ви даваме гаранция от 30 дни, считано от датата на на получаването им.

Ушните марки се доставят  под формата на комплект за едно животно /1 обикновена + 1 електронна/, в самостоятелна опаковка от фолио. При внедряването на електронна маркировка е изключително важно, при поставянето на ушната марка на животното да  се уверите в правилната комбинацията на принадлежащите части, на които е  визуализиран номерът на чипа. Обикновената марка е жълта на цвят, а електронната - оранжева, лазерно надписани са съгласно изискванията. Пробивната част има усилен връх.  Този така наречен усилен контурен връх  намалява риска от проблеми с инфекции и изгубване на ушната марка, тъй като при поставянето на ушната марка се постига чисто щанцован отвор, а това благоприятства зарастването на раната. Транспондерът /чипът/ в електронната ушна марка се програмира при поставянето на лазерната маркировка върху ушната марка, съгласно ISO 11784. След поставянето  двете части на ушната марка се движат свободно една около друга.  Триенето на затвора на ушната марка е сведено до минимум и по  пробивната част не настъпват механични повреди, предизвикани от затвора.

Система на поставяне:

  1. Предварително перфориране на ухото с твърдия и много остър връх
  2. Абсолютно фиксиране на ухото: след предварителното перфориране усиленият контурен връх продължава де се натиска през тъканта на ухото.
  3. Щанцоване’ на отвора на ухото: накрая  режещият затварящ пръстен на усиления контурен връх срязва чрез противонатиск върху стабилизирания отвор на перфорираната част кръгъл отвор в ухото, така че шипът на ушната марка Мулти Флекс (MULTIFlex) има достатъчно място за хлабаво движение. Поставените в основата на шипа два вентилационни отвора осигуряват веднага след поставянето добро проветрение на раната (= по-бързо заздравяване) и изтичане на евентуално наличен секрет от раната. Освен това при манипулации те представляват указаното място за счупване.


Продуктът съответства на всички европейски  и национални стандарти и нормативните изисквания  за този вид идентификационни средства.